Během spánku se zastavuje dýchání a tělo bojuje o kyslík. Co je to spánková apnoe - iDNES.cz (2023)

Je to zvuk, který někdy doprovází dýchání spáče. Během hlubokého spánku ochabují svaly v oblasti krku, dýchací cesty se zužují a kladou větší odpor proudění vzduchu, vaše měkké tkáně vibrují a dochází k nepříjemnému nočnímu hluku. Někomu partnerovo chrápání nevadí, ale v mnoha rodinách je noční kácení stromů důvodem k rozdělení ložnice a v krajním případě i jedním z důvodů k rozvodu.

Chrápání je v nejlepším případě kosmetický problém. V nejhorším případě jde o příznak vážného onemocnění: syndrom spánkové apnoe. Během spánku člověk v určitých intervalech na pár sekund přestává dýchat, účinně se dusí, říká Petr Jirák, primář oddělení chirurgie ušní, nosní, krční a hlavy a krku Nemocnice Na Homolce.

Pár čísel k tématu.

60 decibelů- a takový hluk může způsobit chrápání

4 muži chrápoupatří ke stejně „hlasité“ ženě

2-5 procent populacetrpí tzv. apnoe-obstrukčním syndromem

A popisuje, jak takový noční boj o kyslík vypadá: usnete, spánek se prohloubí a tělo v určité chvíli přestane dýchat. Tato tzv. apnoická pauza může trvat několik desítek sekund, ale možná i minutu či více. Tělo je ale vybaveno reflexními obrannými mechanismy, a když zjistí, že je v krvi nedostatek kyslíku, člověk se částečně probudí a s hlasitým odfrknutím se nadechne. Většinou o tom ani neví a spí dál. Jakmile však upadne do hlubokého spánku, situace se opakuje. A tak to jde celou noc.

Takový sen nelze nazvat osvěžujícím. Navzdory tomu někteří lidé dokážou léta v noci trochu „přibrat“ a přes den pak fungovat relativně dobře. Jsou tak aktivní, že svou vůlí jednoduše kompenzují neschopnost těla v noci odpočívat. Většina pacientů se syndromem spánkové apnoe se však cítí unavená po celý den. Stěžují si také na další příznaky, jako je zvýšená denní ospalost, snížená duševní a fyzická výkonnost, špatná koncentrace, nervozita, bolesti hlavy, deprese nebo sexuální potíže.

obstrukce v dýchání

V zásadě existují dva typy syndromu spánkové apnoe. Centrální je poměrně vzácný, během kterého mozek zapomene vysílat signály dýchacím svalům, aby pracovaly. A v 95 procentech případů jde o takzvaný syndrom obstrukční spánkové apnoe, kdy proudění vzduchu brání překážka v dýchacích cestách, vysvětluje Václav Pavelec, vedoucí lékař soukromé kliniky Lente. Tento syndrom se vyskytuje u patnácti procent mužů ve věku 30 až 60 let.

Existuje řada anatomických problémů, které brání přirozenému dýchání v noci. Patří mezi ně poruchy nosní průchodnosti, zúžení dýchacích cest kolem mandlí a patra, zúžení na kořeni jazyka a naštěstí problém hluboko v krku u vstupu do hrtanu. Naštěstí mimořádné. Problémy mohou způsobit i zduřelé mandle nebo krční mandle.

Děti také chrápou

Nejčastější příčinou chrápání a zástavy dechu u dětí je zánět krčních mandlí. Vynikajících výsledků se dosáhne při postupu, kdy lékař pomocí plazmy odpaří nosní mandle a krční mandle mohou být zmenšeny, ale zachovány. Chrápání u dětí lze takto vyřešit téměř 100 %.

V každém případě na začátku, když pacient přijde do ordinace a stěžuje si na chrápání, je třeba přesně rozlišit, zda má pouze estetický problém, tedy způsobuje noční zvuky, které ruší okolí, nebo zda trpí z ospalosti. Apnoe Apnoe, která je čistě medicínským problémem, zdůrazňuje primář Jirák.

Syndrom spánkové apnoe závisí také na tom, kolik dechových přestávek má pacient v průměru za hodinu, což zjišťují speciální přístroje monitorující jeho dech. Do pěti přestávek za hodinu je normální, více epizod považujeme za problematické. Mezi pacienty mám i takové, kteří mají více než sto epizod za hodinu, ale to je extrém.

Zhruba třicet apnoických přestávek za hodinu je vyčerpávajících, to znamená, že tělo se probouzí a lapá po vzduchu prakticky každé dvě minuty! Není divu, že se člověk ráno cítí poražen.

Pohled do hlubin těla.

ORL lékaři mají řadu diagnostických postupů a spolupracují s neurology. Kromě diagnostického rozhovoru je pacient rentgenován, změřena nosní průchodnost a speciálně instruované endoskopické vyšetření dýchacích cest.

„Snažíme se přesně zjistit, kde je možná překážka,“ říká starosta Jirák. Pacienti jsou také odesíláni na spánkové oddělení, kde je spánek zaznamenáván malým přístrojem. Pokud zjistí více než 15 epizod apnoe za hodinu, odešlou pacienta do spánkové laboratoře na tzv. polysomnografii, tedy podrobné vyšetření spánku během noci.

rodina DNES

Magazín vychází každý pátek jako příloha Deníku MF DNES.

Speciální vyšetření nabízí i Lente Clinic: V našem centru provádíme u všech pacientů již několik let DISE, medikamentózní spánkovou endoskopii. Navozujeme spánek pomocí léků a pomocí kamery a fibroskopu hledáme přesnou příčinu obstrukce v dýchacích cestách pacienta, říká Dr. Pavelec.

Jakmile je ve spánkové laboratoři diagnostikován syndrom spánkové apnoe, může být zahájena léčba. Nejprve se nosí malá nosní maska ​​se strojem CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Pacient si masku nasazuje ve spánku a přístroj umístěný na nočním stolku udržuje přetlak v dýchacích cestách. Kontroluje dýchání, a pokud zjistí, že člověk nedýchá tak, jak by měl, pomůže mu dýchat. Výsledkem je, že pacient spí poprvé po 20 letech, vysvětluje primář Jirák.

Úkon? Laser, radiofrekvence a plazma

Přibližně dvě třetiny lidí se spánkovou apnoe jsou s přístrojem spokojeny a jedna třetina jej nechce používat. Lékaři jim proto nabízejí operaci, stejně jako lidem, kteří pouze chrápou a v noci nemají potíže s dýcháním. V závislosti na tom, kde v dýchacím systému lékaři diagnostikují problém, mohou chirurgicky zasáhnout.

K řešení chrápání lze narovnat a ztenčit nosní přepážku (septoplastika), zmenšit sliznice skořepin (mukotomie), odstranit průdušnici a zmenšit měkké patro (uvulopalatoplastika), někdy je nutné změnit kořen jazyka popř. mandle odstraněny.

Ke zmenšování sliznice se dnes používají nejen lasery, ale v poslední době i radiofrekvenční energie, díky čemuž je zákrok pro pacienta méně stresující, říká primář Jirák a dodává: „Je ale velmi důležité nejprve vyloučit syndrom spánkové apnoe. apnoe Před lety, kdy laserová centra zažívala boom, čelila palatální chirurgie podrobné diagnóze. Operace vyřešila chrápání, ale ne skutečný potenciální zdravotní problém: dechové pauzy. Mnoho lidí proto, ač trpí syndromem spánkové apnoe, po takové operaci opravdu nechrápe, v jejich okolí je nikdo nenutí jít k lékaři. Prostě nikoho neobtěžují a ani je nenapadne vinit ze svých zdravotních problémů špatnou kvalitu spánku. Obtížně léčitelná arteriální hypertenze, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda u mladých lidí, syndrom spánkové apnoe se přesto může projevit.

Clínica Lente je referenčním centrem ve spánkové chirurgii pro klinické studie. Před dvěma lety zde poprvé zkusili operovat s plazmovou energií.

Zdravotní rizika

Nevyřešený syndrom spánkové apnoe představuje řadu zdravotních rizik: Hrozí vysoký krevní tlak, deprese, infarkt, srdeční selhání nebo mrtvice. Lidé s tímto syndromem také většinou řeší problém alkoholem a prášky na spaní.

Většinu pacientů s obstrukční spánkovou apnoe operujeme pomocí plazmy nebo Coblation. Dnes je to nejlepší metoda pro operace krku. Název Coblation pochází z anglického ColdAblation neboli tkáňové odpařování pomocí relativně chladného oblaku sodíkových iontů generovaných na konci plazmové sondy vystavením vysokofrekvenčnímu proudu ve fyziologickém roztoku. Tkáň se postupně odsává, aby se dosáhlo vynikající kontroly krvácení. Pooperační fáze, například po odstranění krčních mandlí, je výrazně méně bolestivá než u klasických metod. Pacient jde okamžitě domů, zdůrazňuje Dr. Pavelec.

Dodává, že díky probíhajícímu mezinárodnímu výzkumu se objevují další možnosti léčby. Nová operační metoda by se v našich klinických studiích mohla objevit koncem letošního léta nebo začátkem příštího roku.

Zvuk kilo navíc.

Syndrom chrápání a apnoe běžně postihuje lidi s nadváhou a obezitou. Přebytečné kilogramy se ukládají také v oblasti krku, kde dochází ke ztrátě tkáně, zúžení dýchacího prostoru a pacientům se hůře dýchá.

Pokud obézní člověk ztratí 10 procent své hmotnosti, počet epizod dušnosti se sníží o 40 procent. Pokud například vážíte 250 liber a ztratíte 250 liber, vaše přestávky při apnoe se sníží z 20 na 10-12 za hodinu.

Tím se výrazně snižuje zdravotní riziko, protože do 15 epizod za hodinu jsou zdravotní následky statisticky významně nižší a syndrom spánkové apnoe je klasifikován jako lehký.

Tento článek vyšel v magazínu Rodina DNES dne 20. března 2015.Celé téma si můžete stáhnout.TADY.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 03/13/2023

Views: 5646

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.